Veľkoplošné akcie

 

Veľkoplošné akcie.

Svoje služby poskytujeme aj na rôznych krajských, župných, či regionálnych akciách /odborných seminároch, obchodných burzách, trhoch práce, výstavách /a iných odborno-spoločenských stretnutiach. Významné sú tiež prezentácie na univerzitách, galériách, stredných a odborných školách, kde sa našim stavebným systémom prispôsobíme požiadavkám jednotlivých organizátorov.