Spoločnosť AMP EXPO Martin, s.r.o. vznikla v septembri 2004 na základe niekoľkoročných skúseností na výstavách a veľtrhoch v Európe. Po uzatvorení zmluvy s významnou nemeckou výstavníckou agentúrou Schüler Messebau GmbH u. Co. KG, sa spolupráca rozvíja na európskom i slovenskom výstavníckom trhu. Jednotlivé akcie zabezpečuje náš kvalitný pracovný tím. Už v roku 2005 sa spoločnosť zúčastňuje so svojimi zákazníkmi prvých výstav na Slovensku. Spoločnosť disponuje skladovými priestormi s potrebným vybavením. Pracujeme s kreatívnym stavebným systémom MEZZO od Mezzo Systems GmbH, ktorý sa vyznačuje výnimočnými vlastnosťami ako sú vysoká variabilita, pevnosť, kreatívne dispozičné riešenia a rýchla staviteľnosť. AMP EXPO Martin, s.r.o. zabezpečovala výstavnícke služby už v deviatich krajinách Európy, najmä v Nemecku, Francúzku, Taliansku, Španielsku, ale aj v Belgicku, Českej republike, Poľsku či Rakúsku.